Duyurular2018 Asgari Ücret Miktarı Belirlendi.


2018 YILINDA ASGARİ ÜCRET NET 1603 TL OLARAK BELİRLENDİ.

Milyonlarca işçi: 2018 yılında geçerli olacak Asgari Ücret miktarı için 01 Aralıkta 2017 tarihinde ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonundan gelecek kararı beklemeye başlamıştı. Nihayet 30/12/2017 tarihin de dördüncü kez toplanan komisyon 2018  yılında uygulanacak Asgari Ücret miktarı işçi kesimini temsil eden Türk-İş ve, işveren kesimini temsil eden TİSK’in  karşılıklı itirazların olmasına karşılık oy çokluğu ile karara bağlandı.

15 Aralıkta  2. kez toplanan komisyona  Ekonomi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili veriler sundu. Bu sunumda: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir kişinin asgari geçim tutarının 1,893.90TL. olduğunu Komisyonla paylaşılmıştı.

İşçi tarafını temsil eden Türk-İş, asgari ücretin 2018 yılında net 1.893 lira olmasını talep etmişti. Buna karşılık  işveren tarafını temsil eden TİSK, “Türk-İş’in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil” açıklamasını yapmış ve öneri olarak da % 7 civarında bir zam önerisinde bulunmuştu.

30/12/2017 tarihinde toplanan komisyon oy çokluğuyla %14,2 oranında artış ile : 2018 yılı Asgari Ücreti:

Brüt 2 .029 TL, net 1.603 TL olarak açıklandı.

Ayrıca Bakanlık tarafından: 2016’da başlayan işverenlere yönelik asgari ücret destek uygulamasının 2018 yılında da sürdürüleceği bildirildi. Buna göre:

Net Asgari Ücret:

·         Bekar Çocuksuz…………………..  : 1.603,12

·         Evli Eşi Çalışmayan………………  : 1.633,57

·         Evli Eşi Çalışmayan+1 Çocuklu. . : 1.656,40

·         Evli Eşi Çalışmayan+2 Çocuklu..  : 1.679,23

·         Evli Eşi Çalışmayan+3 Çocuklu : 1.709.67 şeklinde olacak.

 

2018 yılında çalıştırdığı asgari bekar ve çocuksuz çalışanı için üstleneceği maliyet 2,384.46TL. olacak. Her yıl olduğu gibi çalışan ve iş veren için tatmin edici bir artış olamadı. Benim görüşümü sorarsanız en azından Asgari Ücretin açlık sınırı olarak açıklanan 1,893.90TL. olması yönünde. Tabi ki iş veren kesiminin desteklerinin devamlı olması kaydıyla. Yani iki tarafında razı olabileceği bir tutarda mutabık kalmaları olması gerek.