DuyurularKOSGEB Girişimcilik Desteği Şartları Değişti.


KOSGEB: 01 Şubat 2017 tarihinde başlayan yeni süreç ile birlikte daha önceden KOSGEB onaylı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ni tamamlayıp sertifikasını alan girişimcilerin işletmelerini açtıktan sonra KOSGEB’e başvuru yapma şartının yürürlükten kaldırılarak, girişimcilerin iş yerlerini açmadan KOSGEB’e yeni girişimcilik destekleri için başvurma şeklindeki uygulamayı başlatmıştı.  Mevcut işletmesini kurmuş olanlar için de 31 Aralık 2017’ye kadar başvuru yapabilecekleri duyurulmuştu.

Bu değişiklikten sonra işletmesini kurup da şu an hala KOSGEB’e müracaat etmeyen girişimcilerin en son 31 Aralık 2017 tarihine kadar KOSGEB’e müracaat ederek Girişimcilik Destek Programından faydalanabilecekleri ve bu tarihten sonra yalnızca işletmelerini açmadan KOSGEB’e müracaat eden girişimcilere onay verileceği belirtilmiştir. KOSGEB tarafından, işletmelerini kurmadan KOSGEB’e müracaat eden girişimcilerin başvuru formları, oluşturulan kurullar tarafından kurulacak işletmelerin sürdürülebilirlik, kârlılık ve sektörel fırsatlar gibi kriterlere göre  değerlendirileceği ve yapılan değerlendirmeler sonucunda olumlu ya da olumsuz sonucun girişimci adayına bildirileceği açıklanmıştı. Belgesi olan ve son 2 yıl içerisinde iş yerini açan yeni girişimciler için 31 Aralık 2017 son başvuru tarihi olması nedeniyle başvurular alınmaya başlanmış ve KOSGEB müdürlüklerinde yoğunluk artmıştı. Başvuruların bir kısmı kurallar çerçevesinde kurullara sevk edilmiş karara bağlanmış kalan bir kısmı da 2018 de oluşturulacak kurul planlamasına alınmıştı. Açıklamalardan haklı olarak bir çok kişide ister istemez artık girişimcilik belgesi olup firması kurmuş girişimciler bu destek programından faydalanamayacak algısı oluşmuştu.  Bir yıl olmadan KOSGEB bu kararından vazgeçerek şubat 2017 başlattı uygulamayı değiştirdi. Yeni girişimciler bu destekten faydalanmak için önce firmalarını kuracak ve başvurularını sonra yapacaklar. Yani sil baştan uygulamaya geri dönüldü. 28 Aralık 2017 tarihinde revize edilen Girişimcilik Uygulama Esasları 02.01.2018 de görsel olarak değişen web sitesiye birlikte yayımlandı buna göre:

Değişen destekten yararlanma koşulu:

  • Yeni Girişimci Desteğinden; bu program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan ve işletmesini kuran girişimciler yararlanabilir.
  • Yukarıdaki fıkrada belirtilen girişimcilerin kurmuş oldukları işletmelerdeki kurucu ortak olarak payları en az % 30 (otuz) olmalıdır.
  • İŞGEM’de yer alan işletmeler eğitime veya programa katılma şartı aranmaksızın bu destekten yararlanabilir.
  • İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, destek başvuru tarihi itibari ile son iki yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu destekten faydalanmamış olması şartı aranır. Birden fazla girişimcinin aynı işletmede ortak olması durumunda, İşletme bu destekten yalnızca bir defa faydalanabilir. Şeklinde değişti.

Mevcut başvurularını sistem üzerinde yapan fakat kurula sevk işlem süreci gerçekleştirilmeyen başvurular sistem tarafından sadece başvuru dokümanı alabilir şeklinde düzenlenmiştir. 08.01.2018 tarihinde de bu şekildeki başvurular silinecektir. Sonrasında girişimciler işletmelerini kurduktan sonra giriş yapabileceklerdir.