DuyurularÇiftçiye Bir Destek Daha: Lisanslı Depolara Kira Desteği..


 Tarımsal ürünlerin lisanslı depolarda muhafaza edilmesi halinde kira destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararında değişiklik öngören karar 20 Ocak 2018 Tarihli ve 30307 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan bu kararla:Lisanslı depolar için 6 ay süreyle kira ücretlerinin tamamını karşılayacak şekilde ilave kira desteği sağlanacak.

Bu karar ile  Çiftçi Kayıt Sitemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler ile üretici birlikleri veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca izin verilen üretici örgütlerinin ÇKS’ye kayıtlı üreticilerden aldıkları ürünlerini muhafaza eden lisanslı depo işletmeleri için belirlenen üst sınırları geçmemek üzere en fazla 6 ay süreyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak kira ücretlerinin tamamını karşılayacak şekilde ilave kira desteği ödenecek. Destek ayrıca ürünün depoya tesliminde nakliye ve ürünle ilgili analiz içinde destek verilecek. Ayrıntılı olarak :bu destekten yararlanacak üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza etmeleri durumunda belgelendirmeleri şartıyla depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 lirayı geçmemek üzere nakliye desteği verilecek.

Depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırılacaklar tarafından  yapılacak analizler için parti başına 25 lirayı geçmemek üzere analiz ücreti desteği sağlanacak.

Bu karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına yatırılmadan önce haciz veya icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

Söz konusu karar 20 ocak 2018 tarihinde yayımlanmasına rağmen 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.