DuyurularBIGGBEST 2018 :300 Bin TL.’ ye Kadar Destek


TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı BİGGBEST Projesinden bahsedeceğim. Proje Kapsamında II. çağrı ilanı yapıldı. Uygulamacı Kuruluşlar tarafından ön başvuruların alınması 1 Şubat -2 mart 2018(saat 17:30)

BİGGBEST projesi kapsamında;TÜBİTAK Marmara Teknokent olarak sağlanan desteklerle girişimcilik fikirlerinin ulusal ve uluslararası platformlarda sürdürülebilir başarıyı yakalamaları hedeflenmektedir.

 • İletişim ve Sayısallaşma: (IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, İletişim, Eğitim, E-Sağlık, Büyük Veri, Sanal Gerçeklik, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Oyun, Oyunlaştırma, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler,Ses/Görüntü/Metin İşleme vb.)
 • İleri İmalati Sanayi 4.0: (Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, IOT, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Proses Teknolojileri, Malzeme/Kimya Teknolojileri vb.)
 • Akıllı Ulaşım: (Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv vb.)
 • Temiz ve Verimli Enerji: (Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre vb.)
 • Sağlıklı ve İyi Yaşam:(İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomedikal/Malzeme, Gıda Güvenliği, E-Sağlık, Medikal cihazlar vb.)
 • Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme: (Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı vb.) konularında proje fikirleri olan Girişimci adaylarına destek sağlayan bir program.

Girişimcilerin iş fikirlerinin karşılığında  300 Bin TL. ye kadar destek alma imkanı bulunmakta

Programa ön başvuru tarihi* itibariyle örgün öğrenim veren üniversitelerin; Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi,
aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir;
Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekno girişim Sermayesi Desteği ya da
TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak. Çağrıya baş vuru koşullarını oluşturmaktadır.

BİGGBEST projesine katılmaya hak kazanan ve 1. Aşama eğitimlerini alan her girişimcim, 2. Aşamaya kalsın ya da kalmasın, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikasına sahip olacak.

1. Aşama eğitimlerini alan her girişimcimiz elde edeceği sertifika ile KOSGEB’e sunacağı projesi kapsamında 50 BİN TL’si hibe 100 BİN TL’si faizsiz kredi olmak üzere toplam 150 BİN TL almaya hak kazanabilecek.

Ön başvuruların Uygulamacı Kuruluşlar tarafından alınması 1 Şubat -2 mart 2018(saat 17:30)

Uygulamacı Kuruluşlar:

 • Anadolu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi,
 • Atılım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi,
 • Bilkent CYBERPARK, Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. ,
 • Erciyes Teknopark A.Ş. ,
 • Fırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ,
 • Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Ve İşletici A.Ş. ,
 • Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ,
 • Hacettepe Teknokent Tek.Tran. Ar-Ge Dan. En. Sa. Çe. İle.San. ve Tic. A.Ş. ,
 • İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ,
 • İstanbul Teknokent A.Ş. , İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ,
 • Konya Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. ,
 • Marmara Teknokent A.Ş. ,
 • ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş. ,
 • Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi,
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ,
 • Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB), Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ,
 • Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş.